Δικαίωμα υπαναχώρησης

Εάν επισκεφτείτε, γίνετε μέλος, ή αγοράσετε από το www.(evexiastore.gr).gr αποδέχεστε τις παρακάτω συνθήκες:
 • Επιστροφές προϊόντων

  Μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών αναιτιολόγητα. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει μετά την παρέλευση 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που ενεργεί κατ’ εντολήν σας, διάφορο του μεταφορέα, απέκτησε τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, μπορείτε να ενημερώσετε την εταιρία μας στέλνοντας Email στη διεύθυνση: evexiahealthstore@gmail.com
  Η εταιρία μας θα σας επιστρέψει την πληρωμή που έχουμε λάβει από εσάς με τραπεζικό έμβασμα. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιβαρυνθείτε με επιπρόσθετα έξοδα για την επιστροφή. Στα χρήματα που θα επιστραφούν θα περιλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής που πληρώθηκαν από τον καταναλωτή για την αγορά. Η πίστωση γίνεται χωρίς καθυστέρηση, συνήθως σε 2-3 ημέρες και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημέρα της παραλαβής των προϊόντων προς επιστροφή.

  Ωστόσο, μπορεί να καθυστερήσουν να επιστραφούν τα χρήματα εάν καθυστερήσει η επιστροφή των προϊόντων ή απόδειξη για την επιστροφή τους. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι:
  Να μην έχει ανοιχθεί το προϊόν.
  Να μην έχει αφαιρεθεί κανένα ταμπελάκι ή σημάνσεις (π.χ. αυτοκόλλητα, σήμανση μάρκας κλπ) που έχουν επάνω τους τα προϊόντα.
  Όλα τα είδη θα πρέπει να επιστραφούν στην άριστη κατάσταση που παραλήφθηκαν χωρίς φθορές, χωρίς κανένα ελάττωμα (με την επιφύλαξη της επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος), πλήρη και εντός της συσκευασίας τους (για τα είδη που παραλαμβάνονται σε ειδική συσκευασία).

Επιστροφή